Katolik – społecznik

Dlaczego mam się angażować w działalność społeczną w Kościele?

Nie bez powodu Pan Bóg właśnie Ciebie wybrał i powołał do wspólnoty Kościoła. Dlatego Twoje talenty pełnym blaskiem zajaśnieją tylko w łączności z tą wspólnotą, której jesteś integralną częścią. Jak poszczególne członki są częścią ciała tak i Ty należysz do Chrystusa w Jego Mistycznym Ciele.
 
We wspólnocie z Chrystusem najpełniej jesteśmy podczas Eucharystii. Nie przestajemy jednak do Niego należeć z chwilą gdy wychodzimy z kościoła. „I w życiu i w śmierci należymy do Pana” (Rz 14,8).
 
Idziemy zatem razem w świat złączeni z Chrystusem coraz to bardziej świadomi misji, w której wspólnie bierzemy udział.
 
Do swoich uczniów Jezus mówi: „Wy dajcie im jeść”. I chociaż sam rozmnaża pokarm, który nasycił tysiące, to jednak uczniowie rozdawali ten Chrystusowy dar.
 
W każdy czasie potrzeby są różne. Potrzeba tylko jak mówił Jan Paweł II „wyobraźni miłosierdzia”. Rozglądamy się uważnie wokoło siebie i w głębokim poczuciu odpowiedzialności za siebie na wzajem oraz za świat robimy to co możemy. A razem można więcej!