Pomorskie z Ukrainą

Związek Diecezjalny Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej 
realizuje projekt grantowy „Pomorskie z Ukrainą”, 
w ramach Działania 14.1 Integracja imigrantów
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020