Camino 2021

18 września 2021 w Rybackim Centrum Kultury i Formacji Boleniec w Łebie odbyła się 13-debata z cyklu pogranicza - CAMINO. Prelegenci konferencji postarali się odpowiedzieć na pytanie - CZY WSZYSTKO MUSI BYĆ NARODOWE? Nie zabrakło także rozważań na temat NARODU w kontekście AKSJOLOGII, czyli dziedziny filozofii, która bada naturę, ustala normy, kryteria i hierarchię wartości.

"W świetle katolickiej nauki społecznej fundamentalną kategorią narodu jest określony byt społeczny czyli konkretna społeczność. Jan Paweł II mówiąc o narodzie stwierdza: „Naród jest przede wszystkim bogaty ludźmi. Bogaty człowiekiem. Bogaty młodzieżą. Bogaty każdym” . Z kolei Cz. Bartnik komentując myśl papieża stwierdza: „Nie można zapomnieć, że według nauczania papieskiego naród stanowią – nieraz bez dodawania innych jeszcze elementów – po prostu ludzie, a więc społeczność samoistna, wyodrębniona od innych szczególnymi więzami zbiorowościowymi, konkretnymi kształtami bytu oraz własnym systemem całościowych i długotrwałych działań” .

Pojęcie wspólnoty narodowej jako podstawowego wyznacznika narodu wymaga jednak szerszego wyjaśnienia. Wynika to między innymi z faktu, iż wspólnota ta jest różnorodnie definiowana także wśród autorów chrześcijańskich. I tak np. niektórzy określają ją jako wspólnotę osób charakteryzującą się pochodzeniem od dawnych wspólnych przodków , inni określają ją jako społeczność wyróżniającą się e względu na odrębny język, tradycje historyczne i kulturowe , jeszcze inni definiują ją jako wspólnotę ludzi solidarnych pochodzeniem, mowa i kulturą." 
ks. prof. Henryk Skorowski

 

Camino 2020

Camino 2019