Camino 2017

Jednym z fundamentalnych problemów współczesnej Europy
jest kwestia uchodźców i emigrantów.  Jest to także problem w polskiej rzeczywistości.
Głębsza analiza tego zjawiska wskazuje, że nie jest to tylko sprawa polityczna,
społeczna czy gospodarcza, ale także, a może przede wszystkim
kulturowa i wyznaniowa.

Dlatego zapraszamy do udziału w spotkaniu z cyklu POGRANICZA,
2 września 2017 roku,
w Rybackim Centrum Kultury i Formacji Boleniec w Łebie,
Aleja św. Jakuba Apostoła 25.

Liczymy na udział w dyskusji
i podzielenie się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami.

Temat tegorocznego spotkania w formie dyskusji panelowej został ujęty w pytaniu:

„Czy możliwy jest dialog międzykulturowy i międzyreligijny we współczesnym świecie?”