Zaproszenie na warsztaty!!!

 Rodzina Kolpinga w Niewieścinie zaprasza na warsztaty muzyczne w dniach 11-14 maja b.r.