Spotkanie integracyjne

Związek Diecezjalny Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej realizuje projekt grantowy „Pomorskie z Ukrainą”, w ramach Działania 14.1 Integracja imigrantów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach tego działania, w sobotę 7 stycznia o godz. 12:00, odbędzie się spotkanie integracyjne z mieszkańcami Łeby, podczas którego zaprezentowany zostanie m.in. program pomocowy i będzie możliwość zapisania się na poszczególne zajęcia.