WOLONTARIAT W AKADEMII AKTYWNOŚCI W NIEWIEŚCINIE

WOLONTARIAT W AKADEMII AKTYWNOŚCI W NIEWIEŚCINIE
Z radością informujemy, że Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz ogłosił rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wparcie realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w 2022 roku. Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Niewieścinie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pt."Wolontariat w Akademii Aktywności w Niewieścinie" na kwotę 4000 zł. Już w maju zaczniemy jego realizację. W ramach projektu rozwijać będziemy wolontariat. Pozyskamy 9 wolontariuszy, którzy prowadzić będą cykliczne zajęcia dla mieszkańców Niewieścina i okolic. Główną tematyką warsztatów będzie ekologia i tożsamość kulturowa wsi. Chcemy ocalić od zapomnienia stare tradycje, zwyczaje, a także promować świadomość obywatelską. Zorganizujemy zajęcia rytmiczno-taneczne dla najmłodszych mieszkańców. Przygotujemy występ maluszków przed lokalną społecznością w szkole z okazji święta Odzyskania Niepodległości. Wolontariusze, rodzice dzieci, uszyją stroje taneczne dla przedszkolaków. Oferujemy zajęcia z robotyki dla najmłodszych dzieci, na których poznają podstawowe zasady kodowania przez zabawę oparte na treściach ekologicznych. Zorganizujemy minimum 4 warsztaty artystyczne i minimum 2 warsztaty kulinarne z poradą dietetyka, profilaktyką otyłości u dzieci i młodzieży oraz minimum 2 warsztaty animacyjne dla dzieci. Zaproponujemy 5 bezpłatnych dyżurów psychologa dla mieszkańców, raz w miesiącu po 2 godziny. Zorganizujemy w szkole w Niewieścinie święto Eko, podczas którego będą promowane działania ekologiczne. Urządzimy wystawkę przedmiotów wykonanych z surowców wtórnych przez uczniów naszej szkoły. Przygotujemy poczęstunek, na który złożą się naturalne, nieprzetworzone produkty rolne, susze, itp. Podawać będziemy potrawy na naczyniach wielorazowego użytku, używać słomek z kukurydzy, kubków bio. Rozstrzygniemy konkurs poetycko- plastyczny „Jestem eko”. Zakupimy nagrody dla zwycięzców i uczestników konkursu. Na stronie stowarzyszenia, szkoły, Miasta i Gminy Pruszcz zamieścimy fotorelację z warsztatów, które odbyły się w ramach naszego projektu.
Już teraz zapraszamy do uczestnictwa w naszym przedsięwzięciu! Szczegóły przedstawimy w maju.