1 Łebska Gala Społeczna

I Łebska Gala Społeczna

W siedzibie Łebskiego Uniwersytetu Ludowego przy ul. Nadmorskiej 21 w Łebie odbyła się pierwsza historyczna Łebska Gala Społeczna.

Podczas uroczystości wyróżniono i podziękowano zasłużonym społecznikom, a także przedstawiono historię trzech organizacji pozarządowych – Łebskiego Towarzystwa Oświatowego (ŁTO), Związku Diecezjalnego Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej oraz Łebskiego Uniwersytetu Ludowego.

Wśród wyróżnionych przez Łebskie Towarzystwo Oświatowe znaleźli się Wojciech Karlikowski, Arkadiusz Puchacz, Elżbieta Biernacka – sponsorzy i współzałożyciele ŁTO oraz ppłk Krzysztof Maluchnik – komendant placówki Straży Granicznej we Władysławowie.

Zarząd Związku Diecezjalnego postanowił wyróżnić medalem „Zasłużony dla Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej” 12 przedstawicieli z 7 Stowarzyszeń Rodzin Kolpinga: Mariana Trzecińskiego – z Rodziny Kolpinga w Kramarzynach, ks. Feliksa Kameckiego – z Rodziny Kolpinga z Subków, Zdzisław Makowski – z Rodziny Kolpinga z Subków, ks. Andrzeja Danielskiego – z Rodziny Kolpinga z Niewieścina, Mirosławę Ziaja – z Rodziny Kolpinga z Niewieścina, Irenę Drywa – z Rodziny Kolpinga z Łeby, Elżbietę Pietruszewską – z Rodziny Kolpinga z Łeby, Renatę Haraszkiewicz – z Rodziny Kolpinga z Koronowa, Justynę Felczykowską-Youmbi – z Rodziny Kolpinga z Koronowa, Bożenę Jankowską – z Rodziny Kolpinga z Sasina, Bogusławę Gustke – z Rodziny Kolpinga z Sasina, Maria Stenka – z Rodziny Kolpinga z Łęczyc.

Wśród wyróżnionych przez ZDDKDP tytułem "zasłużony dla kultury w Łebie" znaleźli się także:

- Dorota Reszke – dyrektorka Biblioteki Miejskiej w Łebie za pełnienie wyjątkowej roli lokalnego animatora kultury, twórcę osadzonych regionalnie sztuk teatralnych i książek, dobrą duszę łebskiej społeczności;

- Zespół BEL CANTO za propagowanie dobrej muzyki rozrywkowej i sakralnej, rozsławianie kulturalnej Łeby;

- Wojciech Lechończak za nieustanne rozwijanie talentu wokalnego, za pełne artystycznego entuzjazmu rozsławianie Łeby w konkursie The Voice of Poland.

Galę poprzedziła wspólna integracja przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych z Łeby i okolic, które w pomieszczeniach Łebskiego Uniwersytetu Ludowego mogły zaprezentować swoją działalność.

Celem wydarzenia była promocja organizacji pozarządowych oraz różnych przejawów aktywności wśród miejscowej społeczności, a także integracja sektora pozarządowego. Swoje stanowiska przygotowali:

- Lokalna Organizacja Turystyczna „Łeba Błękitna Kraina”;

- Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”;
- Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Łebie;
- Łebski Klub Żeglarski;
- Ochotnicza Straż Pożarna w Łebie;
- Biblioteka Miejska w Łebie.

Na zakończenie Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w obecności zaproszonych gości oficjalnie otworzył odnowioną kuchnię, w której kształcić się będą uczestnicy Łebskiego Uniwersytetu Ludowego.

O oprawę artystyczną wydarzenia zadbał Duet Rodziny Formela. Muzycy wykonali kilka utworów z pogranicza muzyki klasycznej, tanga i folku.