Bezpieczne społeczeństwo w dobie pandemii

Wsparci finansowo przez Polską Fundację Narodową (www.facebook.com/PolskaFundacjaNarodowa) oraz Samorząd Województwa Pomorskiego, za pośrednictwem 12 Rodzin Kolpinga zrzeszonych w Związku Diecezjalnym Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej rozdajemy bezpłatnie (zwłaszcza seniorom) przyłbice ochronne wykonane z tworzywa PET instruując jednocześnie jak bezpiecznie funkcjonować w społeczeństwie w dobie pandemii.

Nasi wolontariusze w Chojnicach, Człuchowie, Koronowie, Kramarzynach, Łebie, Łęczycach, Niewieścinie, Objeździe, Sasinie, Swarożynie, Subkowach i Tczewie złożą je dla was lub nauczą jak złożyć je zgodnie z załączoną instrukcją oraz posługiwać się nią w miejscach publicznych.

Film instruktażowy:  https://www.youtube.com/watch?v=jI2UqqQkJwE&feature=youtu.be

 

Jeżeli chcesz możesz wesprzeć naszą akcję wpłacając darowiznę na nasze konto:
51 8342 0009 0009 0665 2000 0001

 

   W związku z sytuacją wynikającą z zagrożenia epidemicznego chorobą zakaźną COVID-19, Związek Diecezjalny wspierający 12 Rodzin Kolplinga na terenie diecezji pelplińskiej, w zakresie pomocy i aktywizacji społecznej lokalnych środowisk, zwrócił się z prośbą do Polskiej Fundacji Narodowej o udzielenie wsparcia przy realizacji projektu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa dla 12 tysięcy osób w dobie obecnej pandemii. 

   Ponadto dzięki wsparciu Samorządu Województwa Pomorskiego zakupiono następne 4 tysiące przyłbic, które również trafiły tą drogą zwłaszcza do seniorów.

    „Za pośrednictwem 12 Stowarzyszeń Rodzina Kolplinga i 60 pracujących tam wolontariuszy będą bezpłatnie rozdawane przyłbice ochronne wykonane z tworzywa PET. Jednocześnie wolontariusze będą instruowali jak bezpiecznie używać wyżej wymieniony sprzęt oraz jak funkcjonować w społeczeństwie, w dobie pandemii.”- powiedział Prezes Związku Diecezjalnego Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej ks. Zenon Myszk.

    Ideą przewodnią wyżej wymienionego działania jest daleko idący solidaryzm społeczny i niesienie pomocy najbardziej potrzebującym. Tworzenie i wspieranie zachowań pomocowych i samopomocowych w warunkach ograniczonych kontaktów bezpośrednich do wymaganego minimum. 


    "Największą wartością, która powoduje zespołem Polskiej Fundacji Narodowej jest dostrzeganie potrzeb społecznych i podejmowanie działań prospołecznych. Zarząd Polskiej Fundacji Narodowej uznał za moralne zobowiązanie włączenie się w pomoc tym, którzy takiej pomocy potrzebują. Osobom starszym, samotnym, chorym. Obecnie to ludzie w izolacji społecznej, na którą nakłada się izolacja będąca wynikiem stanu zdrowia. Tym bardziej realna pomoc jest konieczna. Empatycznie wczuwamy się w tę dramatyczną sytuację. Postanowiliśmy wesprzeć Związek Diecezjalny Dzieła Kolplinga Diecezji Pelplińskiej, by zapewnić i zwiększyć bezpieczeństwo codziennego funkcjonowania w dobie pandemii. Pomocą pokazujemy solidarność społeczną, ale przede wszystkim solidarność międzypokoleniową" – powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes Polskiej Fundacji Narodowej


    Związek Diecezjalny Dzieła Kolplinga działa na terenie diecezji pelplińskiej w 12 parafiach, w wioskach i małych miastach, które wymagają wsparcia edukacyjnego i logistycznego w dobie pandemii. Obejmuje Chojnice, Człuchów, Koronowo, Kramarzyny, Łebę, Łęczyce, Niewieścin, Objazdę, Sasino, Swarożyn, Subkowy i Tczew. Wśród beneficjentów jest ok. 16.000 osób, wśród nich seniorzy. W projekt zaangażowanych jest łącznie ok. 60 wolontariuszy. Wymiernymi rezultatami projektu będzie przygotowanie i rozdzielnie 16.000 przyłbic ochronnych wielokrotnego użytku wykonanych z tworzyw posiadających atest dla kontaktu z żywnością wraz z atestem bezpieczeństwa i nietoksyczności oraz wzrost świadomości sanitarno-epidemicznej w dobie pandemii.

RK Łeba - wolontariat 1
RK Łeba - wolontariat 2
RK Łeba - wolontariat 3
RK Łeba - wolontariat 4
RK Łeba - wolontariat 5
RK Łeba - wolontariat 6
RK Łeba - wolontariat 7
RK Łeba - wolontariat 8
RK Łeba - owoce pracy
RK Łeba - owoce pracy 2
RK Łeba - rozdawanie 1
RK Łeba - rozdawanie 2
RK Łeba - rozdawanie 3
RK Łeba - rozdawanie 4
RK Łeba - rozdawanie 5
RK Łeba - rozdawanie 6
RK Łeba - rozdawanie 7
RK Łeba - rozdawanie 8
RK Kramarzyny - wolontariusze
RK Kramarzyny - wolontariusze cd.
Owoc pracy RK Kramarzyny
RK Łęczyce
RK Łęczyce w Salezjańskim Centrum Wychowania w Kniewie
Rk Łeczyce - owoce pracy