Zebranie Rady Diecezjalnej

Przewodniczący Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej, Krzysztof Zieliński, ogłosił dzisiaj termin pierwszego zebrania Rady Diecezjalnej. W skład Rady Diecezjalnej wchodzą, zgodnie z decyzją 1. Zjazdu Delegatów Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej, dwie osoby z każdej Rodziny Kolpinga z diecezji pelplińskiej: Prezes i Przewodniczący albo upoważnione przez nich osoby.

 
Pierwsze zebranie Rady Diecezjalnej odbędzie się 4. czerwca o godz. 17:00 w tczewskiej świetlicy Kolpinga znajdującej się przy ul. ks. Kupczyńskiego.
 
Podczas tego posiedzenia Rada m.in. wybierze pozostałych członków Zarządu.