Zarząd

ks. Zenon Myszk - Prezes

ks. Zenon Myszk - Prezes

ks. Krystian Feddek - Wice Prezes

ks. Krystian Feddek - Wice Prezes

Krzysztof Zieliński- Przewodniczący

Krzysztof Zieliński- Przewodniczący

Natalia Ossowska - Zastępca Przewodniczącego

Natalia Ossowska - Zastępca Przewodniczącego

Irena Drywa - Skarbnik

Irena Drywa - Skarbnik

Kamila Wojciechowska - Sekretarz

Kamila Wojciechowska - Sekretarz

Mirosława Pietryga - Członek

Mirosława Pietryga - Członek


Życzenia na Wielkanoc 2018

Życzenia na Boże Narodzenie

Cicha noc, święta noc, jakiż w tobie dzisiaj cud! W Betlejem Dziecina Święta wznosi w górę swe rączęta, błogosławi lud.

Posiedzenie Rady Diecezjalnej

Posiedzenie Rady Diecezjalnej

W sobotę 13. kwietnia odbyło się w Pelplinie posiedzenie Rady Diecezjalnej. Rada ocenia roczną pracę Zarządu i podejmuje ważne dla funkcjonowania Dzieła decyzje. Podczas Posiedzenia Rady Członkowie Rady uznali, że Zarząd w dotychczasowym składzie dobrze wypełnia swoje zadania i udzielił członkom Zarządu absolutorium. Przedyskutowano stan zaangażowania poszczególnych Rodzin Kolpinga w realizację ustalonego podczas Zjazdu programu działania. Rada dyskutowała nad projektem 

Podziękowanie

Podziękowanie

Dziękuję za obdarzenie mnie swoim zaufaniem, szczególnie dziękuję za głosy mnie niepopierające, bo to one najbardziej dopingują do wytężonej pracy. Nie przekonanych muszę do siebie przekonać. Dziękuję również za wszystko dotychczasowemu Zarządowi, który rozpoczął działalność Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej. Niewątpliwie jesteśmy

Jubileuszowe refleksje

Jubileuszowe refleksje

 Dzisiaj gromadzi nas w Sycowie święto naszych przyjaciół, piękny Jubileusz 20-lecia istnienia sycowskiej Rodziny Kolpinga – zasłużonej dla Kościoła, lokalnej społeczności i Dzieła Kolpinga w Polsce i świecie. Nasza obecność tutaj jest wyrazem szacunku i serdecznej przyjaźni jaka połączyła nas przed laty...

Błogosławiony ksiądz Adolph Kolping

Błogosławiony ksiądz Adolph Kolping

Adolph Kolping urodził się 8.12.1813 r. w niemieckim miasteczku Kerpen k/Kolonii. Pochodził z biednej, wielodzietnej rodziny. Po ukończeniu szkoły podstawowej chciał kontynuować naukę, co jednak nie było możliwe z powodu trudnej sytuacji materialnej. W wieku 13 lat rozpoczął pracę w zakładzie szewskim,

Katolik – społecznik

Katolik – społecznik

 Dlaczego mam się angażować w działalność społeczną w Kościele? Nie bez powodu Pan Bóg właśnie Ciebie wybrał i powołał do wspólnoty Kościoła. Dlatego Twoje talenty pełnym blaskiem zajaśnieją tylko w łączności z tą wspólnotą, której jesteś integralną częścią. Jak poszczególne członki są częścią

Pierwsze zebranie Rady Diecezjalnej

 W gościnnych pomieszczeniach Domu Kolpinga w Tczewie odbyło się pierwsze zebranie Rady Diecezjalnej. Rada, którą tworzą prezesi i przewodniczący wszystkich Rodzin Kolpinga z terenu diecezji pelplińskiej, uchwaliła regulamin swojej pracy oraz wybrała na wniosek Prezesa i Przewodniczącego członków Zarządu. Odtąd Zarząd liczy 8 osób.

Zebranie Rady Diecezjalnej

Przewodniczący Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej, Krzysztof Zieliński, ogłosił dzisiaj termin pierwszego zebrania Rady Diecezjalnej. 

Poprzednia 1 Następna