Młody Kolping w tczewskim PARKRUNIE

Parkrun  został powołany do życia w Londynie w 2004 roku przez grupę biegaczy amatorów. Inicjatywa szybko zyskała popularność nie tylko w Wielkiej Brytanii ale również poza jej granicami. Parkrun to cykliczne biegi na dystansie 5km z pomiarem czasu organizowane w każdą sobotę o godz. 9.00 przez cały rok. Swój fenomen i rosnącą popularność zawdzięcza szerokiej formule umożliwiającej udział w biegach każdego bez względu na stopień zaawansowania, czy też kondycję. W zależności od potrzeb oraz celów poszczególnych uczestników parkrun stanowić może uzupełnienie treningu, możliwość poprawy kondycji lub okazję do rozpoczęcia biegowej przygody.

Cel parkrun

Celem parkrun jest zachęcenie jak największej liczby osób bez względu na płeć, wiek, stopień sprawności, czy też światopogląd do regularnego uprawiania aktywności fizycznej, a poprzez to poprawy zdrowia i kondycji fizycznej oraz psychicznej. Powyższy cel parkrun realizuje poprzez organizację cyklicznych, bezpłatnych i ogólnodostępnych biegów na dystansie 5km z pomiarem czasu organizowanych w każdą sobotę o godz. 9.00.

Filozofia parkrun

· Nadrzędnym celem naszych działań jest dążenie do poprawy zdrowia oraz kondycji

fizycznej i psychicznej naszych uczestników,

· Uznajemy, że każdy uczestnik ma prawo do wolności i nie może podlegać

jakiejkolwiek dyskryminacji bez względu na płeć, rasę, wiek, stopień sprawności,

wyznanie, orientację seksualną, czy też status ekonomiczno-społeczny,

· Jesteśmy oddolną inicjatywą promującą wolontariat, zaangażowanie i rozwój

społeczności lokalnych oraz integrację społeczną,

· Zawsze dbamy o bezpieczeństwo naszych uczestników, w tym w szczególności dzieci,

· Nigdy nie promujemy produktów (oraz ich producentów), które mogą szkodzić

zdrowiu uczestników, w szczególności wyrobów tytoniowych oraz alkoholu, jak

również innych używek,

· Nigdy nie uczestniczymy oraz nie oferujemy możliwości działalności oraz agitacji

politycznej czy też religijnej w ramach parkrun,

· Promujemy inicjatywy społeczne, w tym w szczególności inne wydarzenia sportowe

organizowane dla członków społeczności lokalnej,