Akademia Aktywności w Niewieścinie 2018

Akademia Aktywności w Niewieścinie 2018 - projekt realizowany ze środków Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach projektu "Działaj Lokalnie" opracowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej.

Głównym celem projektu było zwiększenie udziału mieszkańców w życiu społeczno-kulturalnym wsi Niewieścin poprzez ich integrację, rozwój wolontariatu, międzypokoleniową wymianę doświadczeń i wspólne działanie.Wspólnym dobrem, które rozwijaliśmy za pomocą projektu była Akademia Aktywności, która ma za zadanie scalać wszystkie działania społeczno-kulturalne wsi, rozwijać współpracę pomiędzy szkołą, parafią,sołectwem i innymi podmiotami na rzecz społeczności lokalnej, pobudzać jej mieszkańców do aktywności i zaangażowania na rzecz wsi. W ramach działalności Akademii Aktywności zaoferowaliśmy mieszkańcom zajęcia zumby, cykliczne warsztaty artystyczne, zajęcia rękodzielnicze dla dzieci, współorganizowaliśmy wieczorek biesiadny dla mieszkańców oraz nadal opiekowaliśmy się chórem dziecięcym Biedronki. Projekt polegał na prowadzeniu Akademii Aktywności przy udziale wielu podmiotów:szkoły podstawowej, sołectwa, mieszkańców, naszego stowarzyszenia, Gminy, parafii. Poprzez Akademię Aktywności zorganizowaliśmy: 3 warsztaty artystyczne dla wszystkich mieszkańców (sztuka ebru, dot painting i quilling), 2 warsztaty florystyczne prowadzone przez instruktora-wolontariusza (stroiki na groby oraz dekoracje świąteczne),zajęcia zumby dla dzieci i dorosłych 4 razy w miesiącu, zajęcia muzyczno-wokalne dla chóru dziecięcego Biedronki 2 godziny w tygodniu, dwa koncerty w wykonaniu chórzystów i solistów, zajęcia rękodzieła dla dzieci raz w miesiącu (ozdabianie toreb płóciennych, ramka na zdjęcia z klamerkami, latarenka bożonarodzeniowa), współorganizacja wieczorku biesiadnego dla mieszkańców, promocję projektu.