Pierwsze zebranie Rady Diecezjalnej

W gościnnych pomieszczeniach Domu Kolpinga w Tczewie odbyło się pierwsze zebranie Rady Diecezjalnej. Rada, którą tworzą prezesi i przewodniczący wszystkich Rodzin Kolpinga z terenu diecezji pelplińskiej, uchwaliła regulamin swojej pracy oraz wybrała na wniosek Prezesa i Przewodniczącego członków Zarządu. Odtąd Zarząd liczy 8 osób:

  1. Prezes – ks. Zenon Myszk
  2. Wice Prezes – ks. Krzysztof Niemczyk
  3. Przewodniczący – Krzysztof Zieliński
  4. Wice Przewodniczący – Mirosława Pietryga
  5. Skarbnik – Mirosława Ziaja
  6. Sekretarz – Arkadiusz Stanecki
  7. Członek – Wiktor Tyburski
  8. Członek – Kazimierz Kleina
Ponadto Rada przedyskutowała program działania na lata 2012-2016 wskazując Zarządowi kierunki dalszej pracy.