Zmiany organizacyjne

 Dokonaliśmy zmiany organizacyjnej. Odtąd Dzieło Kolpinga w Diecezji Pelplińskiej będzie nosić nazwę "Związek Diecezjalny Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej" i pod względem prawnym będzie związkiem stowarzyszeń Rodzina Kolpinga działających na terenie diecezji pelplińskiej. Pierwsze, założycielskie spotkanie odbyło się 14.04.2018 w Tczewie.

Wybrano także nowe władze Związku. 
Zarząd:
Prezes: ks. Zenon Myszk
Wice Prezes: ks. Krystian Feddek
Przewodniczący: Krzysztof Zieliński
Zastępca Przewodniczącego: Natalia Ossowska
Sekretarz: Kamila Wojciechowska
Skarbnik: Irena Drywa
Członek: Mirosława Pietryga

Komisja Rewizyjna:
ks. Krzysztof Szykowny
Dawid Stryszyk
Marek Drzewowski

Fotografował: Marek Drzewowski