Zadrzewienie terenu siłowni zewnętrznej w Niewieścinie

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Niewieścinie we współpracy z Sołectwem Niewieścin  skończyło prace  nad założeniem ogrodzenia oraz zadrzewieniem terenu zewnętrznej siłowni przy świetlicy Santiago. Wspólnymi siłami sprawiliśmy, że ten teren został otoczony zielenią i stał się bezpieczny dla użytkowników, szczególnie dla dzieci. Skoszono trawę, na bieżąco podlewane są nowoposadzone rośliny. Czekamy na możliwość korzystania z tego obiektu w związku z ograniczeniami spowodowanymi przez epidemię. Mamy nadzieję, że inwestycja ta będzie służyła wszystkim mieszkańcom wsi i okolic przez długie lata.