Społeczeństwo Obywatelskie

    W piątek 29. listopada odbyła się w Warszawie, organizowana przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, konferencja p.t.:„Społeczeństwo obywatelskie: przestrzeń troski o dobro wspólne”. 

  Wśród zaproszonych gości, do udziału w debacie plenarnej. zaproszony został również ks. Zenon Myszk, Prezes Związku Diecezjalnego Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej.

Program:
10:00 - 10:15 Otwarcie konferencji i powitanie gości: Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor NIW-CRSO
10:15 – 12:15 Debata plenarna
"Troska o dobro wspólne w podzielonym społeczeństwie"
Gość specjalny: Prof. Piotr Gliński
12:15 – 12:45 Przerwa kawowa
12:45 – 14:00 Panele dyskusyjne (sesja A)
14:00 – 14:45 Obiad
14:45 – 16:00 Panele dyskusyjne (sesja B)
16:00 – 16:15 Przerwa kawowa
16:15 – 17:30 Panele dyskusyjne (sesja C)
18:00 – 19:30 Uroczysta część pokonferencyjna
(prezentacja projektów beneficjentów NIW).
19:30 – 21:00 Cocktail party
Panele
Sesja A (godz. 12:45-14:00)
A1. Jeden sektor – wiele światów: miejsce organizacji obywatelskich w kształtowaniu dobra wspólnego.

A2. Jak wyjść z niszy, czyli jak ciekawie opowiadać światu o NGO?
A3. Jak badać trzeci sektor?
A4. Ekonomizacja non-profit: oksymoron czy droga do stabilności sektora?

Sesja B (godz. 14:45-16:00)
B1. CSR w fundacjach korporacyjnych jako czynnik rozwoju III sektora.

B2. Plany rozwoju instytucji dialogu obywatelskiego w Polsce (RDO, WRDO, RDzMP, samorządowe rady seniorów, młodzieży i rodzin).
B3. Kierunek zmian w systemie realizacji zadań publicznych.
B4. Różnorodne oblicza wolontariatu.

Sesja C (godz. 16:15-17:30)
C1. Nowa perspektywa finansowa w funduszach europejskich.

C2. Jeśli nie grant, to co: fundraising jako szczepionka ma grantozę?
C3. Szanse i wyzwania dla lokalnych mediów obywatelskich.
C4. Polityka państwa skierowana do środowisk młodzieżowych.

Debata plenarna: Troska o dobro wspólne w podzielonym społeczeństwie
Gość specjalny: Prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego

Prowadzący: Anna Grabowska (Polskie Radio)
Paneliści:

1. Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska (Doradca Prezydenta RP)
2. Ilona Gosiewska (Stowarzyszenie Odra-Niemen, Rada NIW-CRSO)
3. Kuba Wygnański (Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia)
4. Paweł Kurtyka (Fundacja im. J. Kurtyki)
5. Ks. Zenon Myszk (Dzieło Kolpinga Diecezji Pelplińskiej)

Sesja A (godz. 12:45-14:00)
Panel A1: Jeden sektor – wiele światów: miejsce organizacji obywatelskich w kształtowaniu dobra wspólnego
Prowadzący: Filip Gołębiewski (Instytut Dyskursu i Dialogu)

Paneliści:
1. Prof. Krystyna Chałas (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
2. Katarzyna Czayka-Chełmińska (Fundacja Szkoła Liderów) – do potwierdzenia
3. Przemysław Jaśkiewicz (Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych RP)
4. Bohdan Aniszczyk (Towarzystwo Pomocy Brata Alberta)

Panel A2: Jak wyjść z niszy, czyli jak ciekawie opowiadać światu o NGO?
Prowadzący: Jan Zujewicz (NIW-CRSO)

Paneliści:
1. Sergiusz Trzeciak (specjalista ds. wizerunku i marki osobistej)
2. Grażyna Wereszczyńska (Kancelaria Prezydenta RP)
3. Anna Piwowarczyk (Fundacja Leżę i Pracuję)
4. Hanna Waśko (Big Picture)

Panel A3: Jak badać trzeci sektor?
Prowadzący: Dr Marcin Zarzecki (Polska Fundacja Narodowa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Paneliści:
1. Prof. Ewa Leś (Narodowa Rada Rozwoju, Uniwersytet Warszawski, Rada NIW-CRSO)
2. Tomasz Sekuła (Urząd Statystyczny, Kraków)
3. Jan Herbst (Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia)
4. Marta Gumkowska (Stowarzyszenie Klon/ Jawor)
5. Prof. Leszek Korporowicz (Uniwersytet Jagielloński)
6. Dr Małgorzata Świerczyńska-Żak (Uniwersytet Łódzki)

Panel A4: Ekonomizacja non-profit: oksymoron czy droga do stabilności sektora?
Prowadzący: Piotr Stec (Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych)

Paneliści:
1. Tomasz Smorgowicz (Fundacja Helisa)
2. Irena Gadaj (Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej)
3. Justyna Ochędzan (Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych)
4. Marek Borowski (Federacja Banków Żywności)
5. Mariusz Mituś (PSONI Jarosław)

Sesja B (godz. 14:45-16:00)
Panel B1: CSR w fundacjach korporacyjnych jako czynnik rozwoju III sektora
Prowadzący: Weronika Najda (zastępca dyrektora NIW-CRSO)

Paneliści:
1. Paweł Zegarłowicz (Citi Handlowy)
2. Magdalena Nestorowicz (Fundacja Santander)
3. Lidia Marcinkowska-Bartkowiak (KGHM Polska Miedź S.A.)
4. Katarzyna Różycka (Fundacja Orlen Dar Serca)

Panel B2: Plany rozwoju instytucji dialogu obywatelskiego w Polsce (RDO, WRDO, RDzMP, samorządowe rady seniorów, młodzieży i rodzin)
Prowadzący: Maciej Kunysz (Stowarzyszenie Ekoskop)

Paneliści:
1. Piotr Wasilewski (Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem)
2. Wojciech Jachimowicz (Rada Działalności Pożytku Publicznego, Rada NIW-CRSO)
3. Mirosława Widurek (Rada Działalności Pożytku Publicznego)
4. Prof. Wojciech Misztal (Uniwersytet Warszawski)

Panel B3: Kierunek zmian w systemie realizacji zadań publicznych
Prowadzący: Justyna Ochędzan (Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych)

Paneliści:
1. Michał Guć (wiceprezydent Gdyni)
2. Andrzej Rybus-Tołłoczko (Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego)
3. Jerzy Boczoń (Fundacja RC)
4. Łukasz Waszak (Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS)
5. Anna Tworz (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego)

Panel B4: Różnorodne oblicza wolontariatu
Prowadzący: Dariusz Pietrowski (NIW-CRSO)

Paneliści:
1. S. Jolanta Glapka (Fundacja Pasja Życia s. Józefy Menendez)
2. Damian Witkowski (Koordynator Programu Wolontariatu w PZPN)
3. Ilona Gosiewska (Stowarzyszenie Odra Niemen, Rada NIW-CRSO)
4. Marta Walkowska-Lipko (Centrum Wolontariatu w Muzeum Powstania Warszawskiego)

Sesja C (godz. 16:15-17:30)
Panel C1: Nowa perspektywa finansowa w funduszach europejskich
Prowadzący: Krzysztof Motyk (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)

Paneliści:
1. Maciej Kunysz (Stowarzyszenie Ekoskop)
2. Kamil Bobek (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)
3. Piotr Krasuski (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju)

Panel C2: Jeśli nie grant, to co: fundraising jako szczepionka ma grantozę?
Prowadzący: Stefan Kołucki (NIW-CRSO)

Paneliści:
1. Robert Kawałko (Polski Instytut Filantropii)
2. Przemysław Kulik (Fundacja „Znajdź Pomoc”)
3. Paweł Łukasiak (Akademia Rozwoju Filantropii)
4. Patryk Urban (Założyciel Siepomaga.pl)
5. Anna Trześniewska (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)

Panel C3: Szanse i wyzwania rozwoju mediów obywatelskich
Prowadzący: Filip Gołębiewski (Instytut Dyskursu i Dialogu)

Paneliści:
1. Ewelina Florczak (Obywatelski Głos Seniora- Stowarzyszenie Manko)
2. Tomasz Kowalski (redaktor naczelny Sądeczanin.info)
3. Magda Dobranowska-Wittels (redaktor naczelna NGO.pl)
4. Arkadiusz Jachimowicz (Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw pozarządowych.)
5. Piotr Wyszomirski (Fundacja Pomysłodalnia)

Panel C4: Polityka państwa skierowana do środowisk młodzieżowych
Prowadzący: Piotr Mazurek (Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem)

Paneliści:
1. Anna Nowosad (Związek Harcerstwa Polskiego)
2. Barbara Kapturkiewicz (Stowarzyszenie Harcerskie)
3. Wiesław Turzański (Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej)
4. Karol Szymura (PDzMP, Zespół Doradczy przy Młodzieżowym Sejmiku woj. Ślaskiego)
5. Zbigniew Kowalczyk (ZHP poza granicami Kraju)
6. Joanna Pietrasik (Fundacja Civis Polonus)

Transmisję z debaty plenarnej mozna obejrzeć pod adresem: https://www.facebook.com/narodowyinstytutwolnosci/videos/2578941672328054/