Radio Warszawa o naszej akcji

Radio Warszawa relacjonując działania Polskiej Fundacji Narodowej wspomina o wspartej przez PFN naszej akcji "Bezpieczne społeczeństwow dobie pandemii" - rozdawania bezpłatnie przyłbic ochronnych wielokrotnego użytku.