Ferie zimowe z profilaktyką w Niewieścinie

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga  w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Niewieścinie realizuje projekt finansowany ze środków GKPiRPA pt. „Zimowe ferie z profilaktyką w Niewieścinie” organizując  półkolonie  dla dzieci z Niewieścina i okolic. Przez 10 dni  dzieci będą korzystały z programu przygotowanego specjalnie dla nich. Celem projektu  jest bezpieczny, ciekawy sposób spędzenia wolnego czasu podczas ferii, spędzony na zabawie, nauce zachowań społecznych z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień, arteterapii. Codzienne zajęcia rozpoczynać się będą od pogadanki profilaktycznej związanej z tematyką dnia lub projekcją filmu profilaktycznego, następnie odbędą się zajęcia: muzykoterapii, biblioterapii, arteterapii, bajko terapii, sportowe, wyjazd do kina i na basen. W drugim tygodniu odbędą się warsztaty  filcowania na mokro, ebru i gipsoryt. Każdego dnia dzieci będą dożywiane w postaci lunchu. Liczymy na  wzrost kompetencji społecznych u dzieci, zwiększenie świadomości profilaktycznej, nabycie umiejętności artystycznych, poznanie sposobów alternatywnych spędzania wolnego czasu. Nawiązanie więzi koleżeńskich i integrację .